De beste autoverzekering afsluiten doet u met deze tips

De ene autoverzekering is zeker en vast de andere niet, integendeel. Op het ogenblik dat u de verschillende soorten autoverzekeringen op de markt gaat vergelijken zult u dan ook kunnen vaststellen dat u zich op diverse manieren kunt laten verzekeren. In eerste instantie moet u er wel rekening mee houden dat een autoverzekering afsluiten wettelijk verplicht is. Elke bestuurder of eigenaar die met een auto de openbare weg op gaat dient dan ook minstens over een WA-verzekering te beschikken. Gaat u deze autoverzekering afsluiten? Dan bent u wel slechts beperkt verzekerd. Alleen de schade ten opzichte van derden is dan immers ingedekt. Kiest u er eerder voor om een beperkt casco of een volledig casco autoverzekering af te sluiten? In dat geval kan schade aan het eigen voertuig wel worden ingedekt.

1.) Hoeveel budget heeft u beschikbaar voor uw autoverzekering?

Een autoverzekering afsluiten doet u uiteraard niet zonder eerst even rekening te houden met het budget dat u daarvoor voorhanden heeft. In het bijzonder wanneer u ervoor heeft gekozen om een dure auto te kopen zult u kunnen vaststellen dat bijvoorbeeld de kosten voor een all risk autoverzekering al snel behoorlijk zullen oplopen. Omwille van deze reden is het altijd de moeite waard om op voorhand voor uzelf uit te maken welke kostprijs u voor de autoverzekering kunt betalen. Let op, het spreekt voor zich dat u deze kosten periodiek zult moeten dragen. Is het bedrag van de autoverzekering te hoog om in één keer te betalen? Dan kunt u ook een autoverzekering afsluiten met maandelijkse betalingen. Let wel, het is best mogelijk dat uw verzekeraar hiervoor een bepaalde toeslag in rekening brengt.

2.) Welke schade wenst u allemaal te laten dekken?

Wanneer u heeft bepaald welk budget u precies voor handen heeft voor een autoverzekering afsluiten is de tijd aangebroken om te kijken naar het soort schade welke dient te worden ingedekt. Zoals in de inleiding van deze pagina reeds vermeld dient er in ieder geval rekening mee te worden gehouden dat de WA-verzekering wettelijk verplicht is. Voor dit type van autoverzekering geldt echter dat ze geen schade dekt aan de eigen auto, integendeel. Dit betekent dat u bij een ongeval alleen kunt rekenen op een dekking van de schade die u heeft veroorzaakt ten opzichte van derden. Hierdoor wordt een bepaald financieel risico voor u als bestuurder van de auto ingedekt, maar u kunt uiteraard zelf niet genieten van een financiële tussenkomst. Omwille van deze reden is het zo dat er in de praktijk heel wat mensen alsnog voor kiezen om zich wat uitgebreider te laten verzekeren. Dat is uiteraard perfect mogelijk.

Wilt u graag hebben dat schade zoals bijvoorbeeld stormschade, brand- en waterschade en schade als gevolg van een inbraak of diefstal eveneens wordt ingedekt door de autoverzekering? Dan moet u een beperkt casco autoverzekering afsluiten. Voor dit type van verzekering geldt dat ze een vrij omvangrijke dekking biedt waarbij eigenlijk alleen maar de eigen schade aan het voertuig is uitgesloten. Wilt u dat deze schade ook wordt ingedekt? In dat geval kunt u daarvoor kijken in de richting van de all risk autoverzekering. Let op, zoals eerder al aangegeven gaat deze autoverzekering afsluiten in de praktijk altijd gepaard met behoorlijk stevige kosten. Hier zult u dus zeker wel bij stil willen blijven staan.

3.) Hou rekening met de hoogte van het eigen risico

Het spreekt voor zich dat u ook bij een autoverzekering afsluiten in de praktijk altijd rekening zult willen houden met een bepaald eigen risico. Standaard is het zo dat er altijd een eigen risico bestaat bij het afsluiten van eender welke verzekering. Dit geldt dus ook voor de autoverzekering. Wat veel mensen niet weten is dat dit eigen risico vaak flexibel is. Dit betekent concreet dat u niet verplicht bent om vast te houden aan het standaard eigen risico. U kunt er altijd voor kiezen om dit eigen risico vrijwillig te verhogen. Waarom u deze keuze precies zou maken? Omdat u op die manier de hoogte van de verzekeringspremie bij een autoverzekering afsluiten aanzienlijk kunt drukken. Op termijn bent u op deze manier (zonder grote schadegevallen) dan ook eigenlijk altijd aanzienlijk voordeliger uit.

4.) Moet uw autoverzekering dekking bieden in het buitenland?

Bij een autoverzekering afsluiten is het altijd belangrijk om stil te blijven staan bij de vraag of uw autoverzekering ook een dekking moet bieden in het buitenland of niet. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Ongelofelijk veel mensen kiezen ervoor om een autoverzekering af te sluiten welke inderdaad over een dekking in het buitenland beschikt. Dit terwijl ze echter nooit met hun auto naar het buitenland rijden. Het spreekt voor zich dat ervoor deze dekking altijd een bepaalde meerprijs in rekening wordt gebracht… dit terwijl deze meerprijs voor veel mensen dus eigenlijk helemaal niet nodig is. Het mag dan ook duidelijk zijn, bij een autoverzekering afsluiten moet u zich altijd de vraag stellen of het nu voor u wel of niet interessant is om deze ook te laten dekken in het buitenland.

5.) Is de beste autoverzekering ook de voordeligste?

Heel wat mensen denken dat de beste autoverzekering afsluiten gelijk staat aan het afsluiten van de voordeligste autoverzekering. Dat is uiteraard niet altijd waar. Voor een nieuwe, dure auto waarmee u vaak op de weg terug te vinden bent geldt bijvoorbeeld dat een all risk autoverzekering afsluiten de beste keuze kan zijn… dit althans wanneer u bereidt bent om de hoge(re) kosten van deze verzekering te betalen. Voor een oudere auto die slechts een beperkte waarde vertegenwoordigt geldt dit uiteraard niet. In dit geval is een standaard autoverzekering afsluiten zoals de WA-verzekering wellicht reeds voldoende.

In ieder geval gaat u in de praktijk nooit een autoverzekering afsluiten voordat u een vergelijking uit gaat voeren. Heel wat mensen doen dit wel waardoor ze te maken krijgen met een verzekeringspremie die veel hoger uitvalt dan strikt noodzakelijk is. Wilt u dit graag voorkomen? Dan is het uitvoeren van een vergelijking altijd de beste keuze. Alleen op deze manier is een autoverzekering afsluiten tegen de beste prijs echt zonder probleem mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *